NANOMASK

The efficiency of the filter significantly exceeds FFP3. Results from certification according to EN 140, EN 143 and other documents can be downloaded HERE.

A safe half-face mask with high effiency filtration. The body of the mask is made from a high quality TPE material, which provides high durability and long life. Masks in sizes S, M, L sizes and interchangeable filters are ready in stock.

Play Video

FOOD GRADE MATERIAL SAFE IN SKIN CONTACT

Washable design

Possibility of multiple usage

Mask lifetime in years

*For wholesale orders over 500 pieces, contact us here.

Other colors coming soon.

0%
  Play Video
  Play Video

  WPA respirators

  Efficient filtration with improved lifetime and protection

  • The efficiency of the filter significantly exceeds FFP3. Validation results from the particles penetration measurements according to EN 143 can be downloaded HERE.
  • Service time in months
  • Replaceable filters
  • Cheap and available filter material

  NANOMASK testing

  Play Video

  NANOMASK production

  Play Video

  FAQ

  Filter service time counts in months.

  There are available NANOMASK sizes:

  • Nanomask S: <115mm
  • Nanomask M: 115mm – 125mm 
  • Nanomask L: >125mm

  Measured from the chin to the root of the nose

  Mask is designed in one standard size, to fit and adapt to any adult face.

  Delivery time is currently approx. 1-2 weeks.

  The efficiency of the filter significantly exceeds FFP3. Results from certification according to EN 140, EN 143 and other documents can be downloaded HERE.

  Filters are easily replaceable, you are able to do it yourself.

  For cleaning, you can use standard detergents or desinfections.

  We plan to design a small mask for childern in near future.

  WPA respirators

  Lean production focused on
  low costs

  Technologies selected for the mask production guarantee high productivity and low production costs.

  Design of the filters enables the application of extremely efficient, cheap and easily obtainable material, which will be accessible even during the increasing breakdowns of  protective equipment deliveries.

  NANOMASK development phases

  Preloader
  • Launch of the development

  • Prototype testing

  • Set-up of the Production and Assembly line

  • Production launch and Certification

  • TESTING AND CERTIFICATION

  • SERIAL PRODUCTION

  News from media

  Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Workpress Aviation s.r.o. (“Workpress Aviation”), IČO: 29160715, se sídlem Folmavská 2980/2
  301 00 Plzeň 3, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27865/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

  Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší rezervace našich produktů.

  Workpress Aviation bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti vaší rezervací po dobu nezbytně nutnou pro zpracování rezervace a případné objednávky produktu od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

  Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@wpa.cz.

  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

  Dále máte právo:

  požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.