Nanomask V4 (body without filters)

Safe mask with highly efficient filtration. The advantage of the half mask is low weight. Combined with a unique design, it guarantees comfort for long-term wear.

27.00 

 • S
 • M
 • L
Clear
Objednávka nad 500 ks Over 500 PCS

The efficiency of the filter significantly exceeds FFP3. Certificates according to EN 140, EN 143 and other documents can be downloaded HERE.

Main advantages of version 4.0

 • Better ergonomics
 • More comfortable fit
 • Molded front membrane – better tightness
 • Universal shape

More informations

The half face mask has low weight and with the unique design ensures comfort for long-term wearing. The body of the mask is made from high quality FDA TPE material, which provides high durability and long life.

The mask is easy to put on thanks to the elastic straps with adjustable length. The size of the mask is measured from the chin to the root of the nose.

The half face mask is equipped with a bayonet filter clamping system, which allows easy handling and fast fixing.

Product parameters

Additional information

Size

S, M, L

Version

V4

Color

Black, Blue, Gray, Pink, Turquoise, Violet

Material

TPE

Designed for

Adults

Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Workpress Aviation s.r.o. (“Workpress Aviation”), IČO: 29160715, se sídlem Folmavská 2980/2
301 00 Plzeň 3, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27865/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší rezervace našich produktů.

Workpress Aviation bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti vaší rezervací po dobu nezbytně nutnou pro zpracování rezervace a případné objednávky produktu od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@wpa.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.