Set of filters sterilizable

Set of filters with a bayonet filter clamping system, which allows easy handling and fixing. The filters have low weight, allow easy breathing due to low respiratory resistance and do not interfere with the user’s field of view. The set can be used for all NANOMASK sizes.

12.00  inc. VAT (price without VAT 9.92 )

In stock for immediate dispatch

Objednávka nad 500 ks Over 500 PCS

Filters with thermal resistance up to 90°C and possibility of repeated sterilization

The set can be used for all NANOMASK sizes.

The efficiency of the filter significantly exceeds FFP3. Results from certification according to EN 140, EN 143 and other documents can be downloaded HERE.

Set of filters with a bayonet filter clamping system, which allows easy handling and fixing.

The filters have low weight, allow easy breathing due to low respiratory resistence and do not interfere with the user’s field of view.

Set of filters contains 2 breathing filters.  The set can be used for all NANOMASK sizes.

 

Filter parameters

Additional information

Set

contains 2 pieces

Filtration efficiency

P3

Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Workpress Aviation s.r.o. (“Workpress Aviation”), IČO: 29160715, se sídlem Folmavská 2980/2
301 00 Plzeň 3, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27865/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší rezervace našich produktů.

Workpress Aviation bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti vaší rezervací po dobu nezbytně nutnou pro zpracování rezervace a případné objednávky produktu od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@wpa.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.